Volgens de laatste prognoses van het CBS zal het aantal inwoners in Oudewater de komende jaren gaan krimpen. De verwachting is dat het inwonertal over acht jaar onder de grens van tienduizend uitkomt. Dit is een daling van drie procent ten opzichte van het huidige aantal inwoners in Oudewater.

De verwachte daling komt vooral voort uit het stijgende aandeel senioren in Oudewater. De prognose laat zien dat er tot 2040 een toename wordt verwacht van ca. negenhonderd 65+ers, waardoor het aandeel senioren stijgt van 20 naar 29 procent.

Het aandeel 20 tot 65-jarigen zal afnemen van 56 naar 47 procent. Deze groep daalt naar verwachting met zo’n duizend mensen. Ook al blijft de groep 20-65 jarigen het grootste aandeel leveren van het aantal inwoners in Oudewater, de grijze druk zal dus de komende jaren alleen maar toenemen.