Na een korte opleving in 2020 is het aantal hypotheekaanvragen onder starters in Woerden dit jaar weer gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

Deze daling is minder fors dan in andere leeftijdsgroepen, zoals huizenkopers in de leeftijd van 35 tot 55 jaar en 55-plussers blijkt uit cijfers van De Hypotheker.

Dat kan erop wijzen dat overheidsregelingen die erop zijn gericht de positie van starters op de oververhitte huizenmarkt te versterken, enig effect hebben bereikt.