Logo GraafmachineHet aantal spoedlocaties is in de provincie Utrecht tussen september 2015 en september 2016 gedaald van 65 naar 52. Bij een spoedlocatie is sprake van een ernstige bodemverontreiniging…

waarvan is vastgesteld, of zeer aannemelijk is, dat er risico voor mens of milieu aanwezig is. Vaak is er geen sprake van acuut gevaar. Voor de laatste 52 locaties geldt alleen een risico voor het milieu. De provincie heeft met het Rijk afgesproken dat deze locaties voor 2021 zijn aangepakt.

In Woerden zijn vijf van deze locaties, waarvan er vier al in de uitvoeringsfase zijn. Voor één locatie, de grond van de oude carrosseriefabriek op de Utrechtsestraatweg, wordt een planning gemaakt.