Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht daalde december vorig jaar met bijna 2 procent. Het UWV verstrekte in die maand 8717 uitkeringen, 154 minder dan een maand eerder. Daarmee wijken de cijfers af van het landelijke beeld. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen in december met 1,3%.

Volgens het UWV liggen er voor werkzoekenden en mensen die willen overstappen naar een ander beroep, onder meer kansen in beroepen die te maken hebben met de energietransitie. Doordat het kabinet de komende jaren fors investeert in de verduurzaming met het doel om de CO2-uitstoot te verminderen, zijn er veel mensen nodig voor deze zogenoemde klimaatbanen zegt het UWV.