Logo Water lozenDoor de droogte is de aanvoer van water via de Kromme Rijn naar de Langbroekerwetering in de provincie Utrecht te weinig. Om die reden is er een tijdelijke pomp bij de stuw…

Melkwegwetering in Wijk bij Duurstede geplaatst. De pomp is nodig om extra water aan te voeren.

Op dit moment is er nog voldoende water beschikbaar om het gebied van De Stichtse Rijnlanden van water te voorzien en zijn er nog geen onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van kracht. Wel worden agrariërs gevraagd in het Kromme Rijngebied de beregeningstijden op elkaar af te stemmen.