Het aanvragen van een lintje tijdens de lintjesregen in 2020 kan nog tot uiterlijk 1 juli.

Iemand met bijzondere verdiensten voor de samenleving, vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid, kan worden voorgedragen voor deze koninklijke onderscheiding. Aanvragen lopen altijd via de gemeente.

Ook tussentijds kan onder bepaalde voorwaarden een aanvraag ingediend worden voor een Bijzondere Gelegenheid buiten de Lintjesregen om. Bij deze aanvragen op een ander moment in het jaar moet rekening worden gehouden met een behandeltijd van minstens zes maanden.

Het bestuurssecretariaat van de gemeente geeft informatie over de criteria, het indienen van een aanvraag en hoe het een en ander verloopt.