Logo Geen Gas Koken GasfornuisCDA raadslid Job van Meijeren heeft aan het gemeentebestuur vragen gesteld over het voornemen om van Woerden in 2030 een CO2-neutrale gemeente te maken. Volgens het Actieplan…

Duurzaamheid zou het Schilderkwartier west als eerste losgekoppeld moeten worden van het aardgas. Het CDA stelt dat sommige inwoners zich zorgen maken.

Van Meijeren wil meer weten over het te volgen stappenplan, en over de zorgplicht van de gemeente ten aanzien van de energievoorziening aan de bewoners. Ook vroeg Van Meijeren of de gemeente oog heeft voor het feit dat bewoners van het Schilderskwartier zich misschien onder druk gezet voelen door de gemeentelijke ambities, en of er wel voldoende draagvlak is.