Logo SchoolbordDe Montfoortse gemeenteraad heeft het Beleidskader Voorschoolse voorzieningen vastgesteld. Het doel is om te voorkomen dat sommige kinderen een achterstand hebben als ze naar…

de basisschool gaan.

In het convenant, wat verschillende partijen, waaronder de gemeente, ondertekenden, staat bijvoorbeeld dat ieder kind gebruik moet kunnen maken van kwalitatief goede kinderopvang. Voor peuters met een ontwikkelingsachterstand wordt geprobeerd dit weg te werken en worden ouders ondersteund om thuis de ontwikkeling te stimuleren.