Logo Molen De Windhond Woerden Lydia van Drunen en Corrie Pels zijn een actie gestart om de molenaarswoning in molen De Windhond in Woerden weer te laten bewonen. Zij wonen beide in de buurt…

van de korenmolen. Molenaar Karel Dolman wil er graag wonen maar de gemeente, eigenaar van de molen, is er geen voorstander van. Dit vertellen zij in RPL Actueel.

Volgens de actievoersters zou de wethouder bang zijn dat de privacy van de omwonende bewoners wordt aangetast, maar dit volgens hen absoluut niet aan de orde. De vorige molenaar heeft er namelijk ook altijd gewoond. Zij hebben handtekeningen van de buurtbewoners verzameld om het tegendeel te bewijzen.

Wethouder Ivo ten Hagen is hierna onmiddellijk met hen en de molenaar in gesprek gegaan. Begin januari zal duidelijk worden of de molenaarswoning weer bewoond mag worden.