Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is van plan een opvang voor asielzoekers van 14 tot en met 18 jaar, met een onzekere verblijfstatus, te huisvesten aan de Meentweg in De Meern.

Buurtbewoners zijn het er niet mee eens en hebben inmiddels 1400 handtekeningen verzameld, die volgende week worden overhandigd aan de gemeente Utrecht.

Zij menen dat er geen draagvlak is voor de asielzoekers in deze buurt, omdat de locatie te afgelegen is en niet aansluit bij de buurt.

Men hoopt met deze actie te bereiken dat het plan niet doorgaat.