Logo HAP Woerden Het actiecomité tot behoud van het ziekenhuis, de HAP en SEH in Woerden heeft kritisch gereageerd op de lopende besprekingen van het college over een mini HAP.

Burgemeester Molkenboer vertelde in de laatst gehouden raadsvergadering met twee partijen hierover in gesprek te zijn. De woordvoerder van het actiecomité heeft kritiek geuit op het feit dat zo’n mini HAP slechts tot 22.00 uur open is en de huisartsenvoorziening niet door de reguliere zorg wordt geleverd. Bovendien zijn er erg grote onzekerheden.

Als over enige tijd de voorziening niet meer betaald kan worden, staan de inwoners opnieuw met lege handen, zegt de woordvoerder. Het zou in de ogen van het actiecomité de beste oplossing zijn om een midi-HAP open te stellen, die 24 uur open is. De SP Woerden deelt deze mening.