Logo bloeddrukDe actiegroep HAP Woerden gaat volgende week weer in beraad om te kijken naar reële oplossingen voor een huisartsenpost (HAP). De groep gaat zoeken naar de mogelijkheid om een…

eerstehulppost aan de HAP te koppelen. Ook suggereert de actiegroep dat een parate ambulance een optie is om de huisartsen buiten de kantoortijden in Woerden te houden. Het actiecomité wil daarnaast de dialoog aangaan met het ministerie van Volksgezondheid, zorgverzekeraars, het Leidsche Rijn en de huisartsen.

Patiënten kunnen niet aan hun lot worden overgelaten. Wij gaan dan ook zeker door met vechten voor een huisartsenpost, zegt actieleider Stuurop. Hij vreest dat de kans op sterfgevallen bij acute situaties toeneemt en dat ambulances niet op tijd arriveren.