Logo Weidevogels De provincie wil met opvallende maatregelen de weidevogelstand weer op peil brengen. Zij wil dat bereiken met een beter waterbeheer, het creëren van schuilplekken…

tegen roofdieren, een betere lokalisering en bescherming van nesten en meer boeren die meedoen aan het weidevogelbeheer.

Ingrijpen is hard nodig”, zegt gedeputeerde Mirjam Maasdam van Natuur & Landschap. Maasdam heeft een Actieplan Weidevogels laten opstellen om het tij te keren. “In 2016 telde Utrecht bijvoorbeeld nog maar een kleine 1.800 paar grutto’s. Dit plan zorgt ervoor dat de achteruitgang wordt gestopt en de populatie weer wat kan groeien.

De gedeputeerde gaat daarnaast proberen meer agrariërs over te halen om mee te doen aan het weidevogelbeheer. De provincie heeft nog geld voor nieuwe deelnemers aan agrarisch natuurbeheer.

Foto: Provincie Utrecht
39 weidevolgels