Logo Groene Energie MilieuDe gemeente Woerden heeft de actieplannen die de afgelopen maanden voor verschillende duurzaamheidsthema’s zijn geschreven, voorgelegd aan de gemeenteraad. In februari…

en maart jl. zijn inwoners, ondernemers en belanghebbenden met elkaar en met de gemeente in gesprek gegaan over een duurzame Woerdense samenleving in de toekomst. Veel ideeën en wensen die zijn opgehaald hebben een plekje gekregen in de actieplannen. De gemeenteraad gaat over de in de voorgelegde stukken beschreven ambitieniveaus en beleidskaders besluiten nemen en aangeven met welk tempo deze ambities moeten worden waargemaakt.

Vandaag is er een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad waar de actieplannen duurzame samenleving worden toegelicht. In de raadsvergadering van 22 juni moet helder worden met welke inzet en middelen de gemeente samen met de samenleving verder werkt aan een duurzaam Woerden.