Logo Gemeente GoudaVoor de periode tot aan de komende verkiezingen vormen diverse partijen in Gouda een zakencoalitie. Zij hebben een compact actieprogramma samengesteld. De gemeenteraad…

bespreekt dit op woensdag 5 oktober en dan worden ook de wethouders geïnstalleerd. In het college neemt een 6-tal wethouders plaats van respectievelijk D66, PvdA, Gouda Positief, ChristenUnie, CDA en GroenLinks.

De SGP ondersteunt de coalitie en weet zich in het college vertegenwoordigd door de wethouders van ChristenUnie en CDA. Deze breed gedragen coalitie gaat zich in collegiale verantwoordelijkheid inzetten voor het belang van de stad. Daartoe is gezamenlijkheid een compact actieprogramma overeengekomen, waarmee de periode tot aan de verkiezingen wordt overbrugd.