Logo olie De politieke partijen in Woerden gaan een brief schrijven aan de kabinetsformateur in Den Haag. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat Woerden de winning van olie en gas…

door Vermilion uit de bodem in en bij Woerden afwijst. Het winningsplan van het olie- en gasbedrijf wordt nog afgewacht voordat er actie wordt ondernomen om de inwoners te mobiliseren. Dat is afgesproken tijdens een bijeenkomst die is belegd door de SP. Die partij zit niet in de gemeenteraad maar vindt het onderwerp belangrijk genoeg om samen met andere politieke partijen actie te voeren.

SP afdelings-voorzitter Wilma de Mooij zegt in RPL Actueel dat als het er op aan komt en de zaak voor de rechter komt, Woerden een kans maakt te winnen. Naast een brief aan de formateur wordt ook contact met de het Staatstoezicht op de Mijnen opgenomen om te achterhalen welke procedure Vermilion moet doorlopen om daadwerkelijk met de winning van olie en gas te kunnen starten.