Logo Openbaar GroenDe adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht, Paul Roncken, heeft zijn programma “De provincie als innovator” gepresenteerd aan het college van Gedeputeerde Staten.

Het besteedt aandacht aan de opgaven van de provincie Utrecht de komende jaren: energie, migratie, leegstand, voedsel en veiligheid, de nieuwe Omgevingswet, gebieden met bodemdaling en de samenhang tussen parkgebieden en grootschalige infrastructuurprojecten.

Paul Roncken is landschapsarchitect en onderzoeker bij de leerstoelgroep landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit. Vanaf 1 december 2015 vervult hij de functie van onafhankelijk adviseur. In deze positie geeft hij advies op verzoek van Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten of op eigen initiatief over de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Utrecht.