Logo Rekenkamer Commissie WoerdenDe Rekenkamercommissie van Woerden heeft adviesbureau B&A ingeschakeld om onafhankelijk onderzoek te doen naar het functioneren van de jeugdzorg in de gemeente. Het bureau voert…

onderzoek uit om antwoord te krijgen op vragen die zijn ontstaan omtrent de wijze waarop de jeugdzorg is georganiseerd en de effectiviteit hiervan.

B&A is momenteel bezig met een uitgebreide documentenstudie en voert gesprekken met verschillende betrokkenen, zoals vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie en van de raad, maar ook professionals van uitvoerende organisaties in de jeugdzorg. B&A hoopt hiermee een helder beeld te krijgen van de wijze waarop de uitvoering van jeugdzorg in Woerden in elkaar zit en van hoe effectief de jeugdzorg op deze manier functioneert.

Het is de bedoeling dat B&A nog dit jaar de resultaten van het onderzoek bekend maakt.