Het afkoppelen van het aardgas is voor veel huizen nog niet betaalbaar. Alternatieve energiebronnen zijn te duur. Dat blijkt uit landelijk onderzoek. Ook twee rapporten over de technische mogelijkheden om huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen in Woerden geven dat beeld.

Volgens wethouder Tymon de Weger ligt de oplossing voorlopig bij het aanbrengen van woningisolatie.
2030 zoals oorspronkelijk de bedoeling, is geen deadline meer. Woerden koerst nu af op 2050 om energieneutraal te zijn.

Hoe Woerden uiteindelijk energie denkt te besparen en huizen en gebouwen duurzaam wil verwarmen, wordt vastgelegd in een warmtevisie. Daar wordt vanaf de zomer aan gewerkt met input uit de samenleving en technische informatie. Eind dit jaar stelt de gemeenteraad de warmtevisie vast.