Logo Handen schudden 3Voorzitter Marjan Haak en secretaris Edwin Rateland van de Stichting 4 en 5 mei Woerden hebben deze week officieel afscheid genomen. Wethouder Yolan Koster bood namens de…

gemeente de scheidende bestuursleden een boeket bloemen en een dinerbon aan, meldt de Woerdense Courant. Koster sprak haar dank uit aan beide aftredende bestuurders voor hun inzet en enthousiasme en vooral voor hun verbindend vermogen, waardoor de herdenkingen op 4 mei en de viering van 5 mei nieuwe impulsen kregen.

Marjan Haak is intussen opgevolgd door oud-wethouder Bob Duindam en Edwin Rateland door Lucien Harthoorn. Samen met nieuw bestuurslid Mariska van Geelen en de zittende bestuursleden Jan Stouthart en Jan van Es zorgen die voor de continuïteit van de stichting.