Logo InrijverbodEen klappaal en betonblokken moeten vanaf 1 augustus a.s. voorkomen dat er nog langer auto’s rijden over de Groenendaal in Harmelen. Het college heeft hiertoe besloten om de veiligheid …

en de rust op deze landelijke weg te waarborgen. Het gaat hier om extra maatregelen, want ook nu al is de Groenendaal verboden voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting geldt niet voor hulpdiensten en landbouwvoertuigen, zij houden vrije doorgang.

Een fysieke afsluiting was eerder niet aan de orde, omdat de Groenendaal moest worden gebruikt als omleidingsroute voor lijnbussen tijdens de werkzaamheden aan de Dorpsstraat. In deze periode bleek dat ondanks de geslotenverklaring met borden, veel autoverkeer de Groenendaal gebruikte als kortere route naar de randweg. Dit leidde tot gevaarlijke situaties voor de vele fietsers en wandelaars op deze landweg.

Nu de Dorpsstraat klaar is, kan de Groenendaal met obstakels worden afgesloten, zoals eerder afgesproken met bewoners. De afsluiting wordt geplaatst halverwege de momenteel aanwezige borden van de geslotenverklaring.