Tot en met eind maart voert het Hoogheemraadschap van Rijnland onderhoudswerkzaamheden uit aan de Slikkendammersluis in de Woerdense Verlaat.

Tijdens deze werkzaamheden wordt de sluis gedurende de dag afgesloten. Weggebruikers kunnen hier hinder van ondervinden. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke noodbrug.

De afsluitingen vinden plaats tussen ‘s morgens negen en ‘s middags drie uur, zodat hinder in de ochtend- en avondspits wordt voorkomen. De aannemer geeft de omleiding aan met borden.