Op 24 juni hebben de beheerders van het religieus erfgoed van Gouda en de gemeente Gouda afspraken gemaakt om de historische gebouwen en bezittingen zorgvuldig voor het nageslacht te bewaren.

Ook zijn er afspraken gemaakt om, wanneer dat mogelijk is, bijzonder bezit voor een groot publiek zichtbaar te maken. Met de gemaakte afspraken kunnen ook de toekomstige generaties de Goudse historie bewonderen.