Logo Geld 7De gemeente Utrecht, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties hebben overeenstemming bereikt over de jaarlijkse actualisatie van de…

prestatieafspraken. De afspraken worden in de tweede week van januari ondertekend. Net als vorig jaar staan gematigde huurverhogingen en meer sociale huurwoningen centraal. De huurmatiging bij de corporaties wordt in 2018 verder doorgezet.

Corporaties passen voor huishoudens met een laag inkomen een huurverhoging toe tot maximaal de inflatie. Naar verwachting ligt de maximale huurstijging in 2018 voor deze doelgroep rond de 1,4 procent bij een te verwachten inflatie van 1,5 procent.