Logo Gemeente OudewaterBij de gemeente Oudewater liggen draaiboeken klaar voor het geval zich een crisis, ramp of dramatische gebeurtenis voordoet. Als aanvulling daarop zijn kerken bereid om opvanglocaties en op…

verzoek pastorale zorg te bieden. Daarover hebben de gemeente en de Oudewaterse geloofsgemeenschappen afspraken gemaakt.

Bij een ramp, crisis of dramatische gebeurtenis probeert een gemeente nadelige of schadelijke gevolgen voor haar inwoners zoveel mogelijk te voorkomen. Volgens burgemeester Pieter Verhoeve was pastorale zorg niet geregeld. Met de nieuwe intentieovereenkomst wordt een omissie in de bestaande crisisdraaiboeken teniet gedaan.

Dominee De Hoop is aangewezen als contactpersoon namens de kerken. Dat staat opgetekend in een intentieovereenkomst. Daaronder werden vrijdag 1 juli de handtekeningen gezet in het stadhuis van Oudewater in bijzijn van de pastores uit elke geloofsgemeenschap en het voltallige college.

Pastorale zorg