Logo margot stolk Voor de meeste partijen in de Woerdense gemeenteraad kwam het aftreden van wethouder Margot Stolk zo kort voor de verkiezingen, onverwacht. Er was volgens…

een aantal partijen wel eerder momenten waarop een vertrek logisch was geweest.

Inwonersbelangen noemt in dat kader de verkeersvisie en de organisatie rond de Koeiemart. Progressief Woerden voegt daar de harmonisatie van de tarieven voor de sportverenigingen aan toe. LijstvanderDoes noemt het vertrek merkwaardig en niet netjes. De partij denkt dat een aantal dossiers te zwaar was voor Stolk. ChristenUnie/SGP heeft om een interpellatiedebat gevraagd.

Geen van de politieke partijen wil dat er tot aan de verkiezingen een nieuwe wethouder wordt benoemd. De algemene verwachting is dat het zittend college de portefeuille kan overnemen.