Hulporganisaties die helpen om vervuilde woningen of overvolle tuinen leeg te halen moeten voor inleveren van afval op het stadserf van Woerden betalen. Het gaat om organisaties die worden ingeschakeld omdat bewoners er zelf niet in slagen de rommel op te ruimen.

Soms ontbreekt het die mensen aan hulp van familie of vrienden maar vaak gaat het ook om mensen met financiële problemen waardoor de huur van een aanhanger niet mogelijk is. Hulporganisaties mogen met het pasje van de bewoner maar drie keer op één dag afval brengen.

De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft er vragen over aan burgemeester en wethouders gesteld. Het college wordt onder meer gevraagd of het er mee eens is dat er op het stadserf geen uitzondering wordt gemaakt. De partijen vragen het college om met een oplossing te komen.