Logo KlikoDe gemeente Stichtse Vecht gaat het afval omgekeerd inzamelen. Dit doet de gemeente door gerecycled afval op te halen en het restafval moet dan zelf in een afvalcontainer…

gegooid worden. Om het de inwoners gemakkelijker te maken, wordt de restafvalcontainer vervangen door een afvalbak voor plastic, blik en drankkartons. Zo hoeft er minder restafval verbrand te worden.

De gemeente organiseert hiervoor speciale inloopbijeenkomsten om deze nieuwe manier van afval inzamelen uit te leggen en om met u praten over de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers.