Het scheiden van afval loont in Woerden. Het aantal kilo’s restafval per persoon daalde afgelopen jaar verder van 162 kilo naar 158 kilo per persoon.

In totaal bood 59 procent van alle huishoudens het afgelopen jaar minder frequent restafval aan. Deze inwoners ontvangen daarom korting op de komende afvalstoffenheffing.

Het teruggavebedrag per huishouden varieert tussen de vijf en veertig euro, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en hoe vaak men restafval heeft aangeboden.

Volgens wethouder De Weger wordt dit jaar bijna 326.000 euro teruggegeven aan deze inwoners. Hij roept de Woerdenaren op het ‘afvallen’ vol te houden en met name meer GFT te scheiden, maar ook papier, glas en PMD.