Logo RecyclemanagerZoals het er nu naar uitziet, kan op 1 januari het ‘nieuwe inzamelen’ van afval van start gaan. Daarmee wordt een goede stap gemaakt richting de overheidsdoelstelling om over ruim…

drie jaar 75% van het Woerdense afval gescheiden in te zamelen.

De minicontainers zijn allemaal vervangen, de vuilnisauto’s zijn er klaar voor evenals de ondergrondse containers. Er is bovendien  budget beschikbaar om mensen te belonen die minder vaak hun container met restafval aanbieden. Verantwoordelijk wethouder Margot Stolk is tevreden omdat er nu al minder restafval wordt ingeleverd.

Wie nog vragen heeft kan daarvoor bij de gemeente terecht via afvalscheiden@woerden.nl. Ook komt er eind van dit jaar een app ‘Recyclemanager’ waarin antwoord wordt gegeven op vragen zoals welk afval in welke bak hoort en wanneer het wordt opgehaald.