In de gemeente Woerden is vorig jaar gemiddeld 172 kilo restafval per inwoner ingenomen. Dit is veertien kilo per inwoner meer dan in 2019. Hoewel landelijke cijfers op dit moment nog ontbreken, gaat het gemeentebestuur er vanuit dat de stijging van restafval vanwege de coronapandemie, ook landelijk te zien zal zijn.

Het landelijk gemiddelde cijfer over 2020 wordt pas later dit jaar door het CBS bekend gemaakt. Woerdense huishoudens die volgens de Afvalstoffenverordening in aanmerking komen voor korting op de Afvalstoffenheffing 2020, krijgen in totaal zo’n 304.000 euro terug. Het gaat om 56 procent van de huishoudens dit jaar.

Opvallend is dat het aantal eenpersoonshuishoudens dat geld terug krijgt, gestegen is met 34. Dit terwijl het aantal meerpersoonshuishoudens dat geld terug krijgt, met 581 is gedaald.