Drie afvalinzamelaars in Gouda slaan de handen ineen bij het inzamelen van bedrijfsafval. Cyclus, SUEZ en Renewi zijn deze week het White Label project gestart. Dit houdt in dat het inzamelen gebeurt via een gecombineerde route bij de klanten van alle drie de inzamelaars.

Dat zorgt voor minder verkeersbewegingen, wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de binnenstad van Gouda.

Ook worden dankzij de gecombineerde inzameling minder kilometers gereden, wat de CO2-uitstoot vermindert. Aan de bestaande dienstverlening en contracten verandert niets. Iedere bedrijfsklant behoudt het contract met zijn eigen afvalinzamelaar.

Foto: Cyclus