Door de extreme weersomstandigheden kan het zijn dat afval niet of later wordt opgehaald. De gemeente doet haar best om de afvalinzameling zo veel mogelijk volgens schema te laten verlopen.

In het kader van ieders veiligheid kan er echter besloten worden om dit niet te doen. Ook kan het voorkomen dat GFT en papiercontainers niet goed geleegd kunnen worden door vastvriezen van het afval.

Als aangeboden afval binnen 24 uur niet is opgehaald, dient het weer naar binnen gehaald te worden. De inzameling verschuift dan naar de eerstvolgende inzameldag volgens schema.