Vanaf 16 februari mogen agrariërs weer mest uitrijden over het land in de regio.

Wel gelden er regels voor het bemesten langs slootkanten. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert hierover een digitale informatiebijeenkomst op woensdag 9 februari 2022 van 20.00 tot 21.00 uur. Agrariërs uit het hele beheergebied zijn van harte welkom.

Er wordt onder andere antwoord gegeven op vragen als hoe bepaal je de insteek van een sloot, mag je bemesten langs een dijk en welke afstand moet je houden bij werkzaamheden langs een greppel.