De agrarische gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen (RVV) stimuleert boeren om zogenoemde ‘plasdrasgebieden’ te creëren. Het bevochtigen van het land is van belang omdat de grond te hard is vanwege het droge weer in de afgelopen periode.

Door deze harde grond hebben weidevogels moeite om met hun lange snavel naar wormen te zoeken. De 22-jarige Pieter Versteegh is één van de agrariërs die de vogels helpt door het creëren van een plasdrasgebied. Door middel van een pomp zorgt hij ervoor dat zijn land en die van buurtboeren, voldoende nat zijn.

De oproep van RVV aan de boeren blijkt succesvol: inmiddels zijn er twintig extra plasdrasgebieden, bovenop de tachtig bestaande locaties.