Logo zonnepanelen3Het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is akkoord gegaan met het plaatsen van 1267 zonnepanelen van de rioolwaterzuiveringen. De zonnepanelen worden onder…

andere geplaatst op de zuiveringen bij Woerden, Breukelen, Leidsche Rijn en Zeist. Het waterschap wil duurzaam omgaan met energie, grondstoffen en de omgeving. Omdat het waterschap dit niet alleen kan is zij op zoek naar de samenwerking met marktpartijen en andere overheden om te werken aan een energieneutrale en circulaire regio.

Komende jaren hoopt het waterschap nog grote stappen te kunnen zetten op weg naar een volledig energieneutraal waterschap in 2040.