Logo Victor Molkenboer De enige remedie tegen het vroegtijdig vertrek van wethouders is alert te blijven. Alert op omstandigheden waarin mensen kunnen raken die tot vertrek leiden.

Dat zei burgemeester Victor Molkenboer tegen RPL naar aanleiding van het plotselinge vertrek van VVD wethouder Martin Schreurs. Volgens Molkenboer is het feit dat Schreurs nu al de derde wethouder is die in korte tijd zijn functie neerlegt, niet goed voor de politiek.

‘Het moet nu wel even klaar zijn’ zei hij. De overname van onderdelen van de portefeuille van Schreurs door de andere collegeleden leidt volgens Molkenboer niet tot problemen.

Foto RPL
40 Molkenboer