Logo HasjWoerden gaat inzetten op preventie tegen drugsgebruik. Doel is dat jongeren zich bewust worden van de gevaren van verslavende middelen. Ook alcoholgebruik valt hier ook onder.

Volgens verantwoordelijk wethouder Yolan Koster is dat in feite een veel groter probleem want het schaadt niet alleen de gezondheid van de gebruiker, maar ook van anderen. Omdat ouders het probleem niet vaak herkennen en jongeren er met volwassenen niet over willen praten, wil Woerden de problemen, zoals de risico’s van drugs- en alcoholgebruik bespreekbaar maken. Bij het plan van aanpak van de gemeente is de hulp nodig van jongerenwerk, onderwijs, politie en horeca.

Uit een onderzoek van de GGD blijkt dat in Woerden het gebruik van drugs onder jongeren tot 18 jaar op gemiddeld niveau ligt. 15 tot 20 personen zijn bekend bij de gemeente en politie doordat ze in een hulpverleningscircuit zitten en zich daar vaak aan onttrekken.