Logo Sportlust Nadat in een eerder stadium al een groot deel van de selectie te hebben vastgelegd voor komende seizoen, hebben ook Zakaria Issarti en Patrick Lopes Martins da Veiga toegezegd…

ook volgend seizoen Sportlust trouw te zullen blijven.
Alleen met de doelmannen moet nog worden gesproken. Zoals het er nu naar uitziet, gebeurt dat na de jaarwisseling. De technische commissie van de rood-witte Woerdense eerste-klasser is uitermate tevreden met de gang van zaken, zoals die tot nu toe zijn afgewikkeld.

Foto: website Sportlust ‘46

sportlust