Logo Personeelsmonitor 2016De provincie Utrecht telt geen enkele ambtenaar die matig of slecht presteert. Goede tot uitstekend functionerende ambtenaren werken er des te meer in het Utrechtse provinciehuis:…

1 op de 4 valt in die categorie. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2016 van het A&O fonds Provincies.

Geen enkele andere provincie telt zoveel goed tot uitstekend functionerende ambtenaren. Die uitzonderingspositie geldt ook ten aanzien van het aandeel matig tot slecht scorende medewerkers. Er moet wel een kanttekening bij de resultaten geplaatst worden: met een kwart van de 828 Utrechtse provincieambtenaren is in 2016 geen jaarlijks beoordelingsgesprek gehouden.