Logo Camera toezicht1Alleen optreden tegen strafbare feiten verhoogt de buurtveiligheid niet. Dat hebben burgemeester en wethouders van Woerden op vragen van Inwonersbelangen over…

buurtveiligheid geantwoord. Volgens het college is ook preventie van belang. In Woerden wordt in dat kader samengewerkt met streetcornerwork en jeugdwerk.

Op gebied van buurtoverlast zegt het gemeentebestuur dat onder meer een persoonsgerichte aanpak wordt toegepast. Afhankelijk van de situatie worden extra ambtenaren of BOA’s ingezet. Als uiterste noemt het college de inzet van cameratoezicht.