Logo Vluchtelingen opvangIn de Landelijke Regietafel is besproken dat er op korte termijn geen nieuwe opvangplekken voor vluchtelingen meer nodig zijn, bovenop de bestaande capaciteit en de…

plekken die momenteel gerealiseerd worden. De verwachting is dat de capaciteit voldoende ruimte biedt, ook om een eventuele toename van de asielstroom in 2016 en 2017 te kunnen opvangen.

Dit betekent voor Woerden dat er geen azc op het terrein aan de Bleek 1 in Woerden wordt gerealiseerd. Aan de Regionale Regietafel van 8 oktober is besproken dat wordt onderzocht of deze locatie kan worden ingezet voor huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning),  eventueel gemengd met andere woonvormen. Tijdige huisvesting versnelt de integratie en participatie van statushouders in de Nederlandse maatschappij. In Woerden worden scenario‚Äôs voor een alternatieve invulling van de locatie verkend.