Logo Alzheimer cafe Ter gelegenheid van de Wereld Alzheimerdag organiseerden het 20-jarige Alzheimer Café Woerden, samen met Alzheimer Nederland, afgelopen zaterdag een…

voorlichtingsbijeenkomst in het Hofpoort ziekenhuis. Velen hadden zich daar voor ingeschreven. Julian van Schaik opende de ochtend als verpleegkundige, specialist voor ouderen. Uitgebreid kwam de ziekte Alzheimer als de meest voorkomende vorm van dementie aan de orde. Zo gaf Saskia de Jonge, coördinator van ‘Samen Dementievriendelijk’, een boeiend betoog over hoe men niet en wel met dementerenden moest omgaan.

Nel Niessen, contactpersoon bij Welzijn Woerden, prees het bestaan van de alzheimer cafés als ontmoetingsplek waar ervaringen uitgewisseld konden worden en steun wordt gevonden in het onzekere bestaan. Dat muziek een verfrissende uitwerking kan hebben op het functioneren van de hersenen, demonstreerde zanger Edward Tuheteru uit Woerden. Ook de geheugenpoli kwam aan de orde.

Van dit alles was wethouder Yolan Koster onder de indruk en beloofde de zaal, dat ze aan de Ondernemerskring Woerden en de gemeenteambtenaren zal adviseren een training te volgen hoe men met dementerende dient om te gaan.

Foto’s: Henk Wit