Het aantal leerlingen van het Amadeus Lyceum in Vleuten, waar ook veel kinderen uit Harmelen naar school gaan, groeit dusdanig dat het huidige schoolgebouw te klein is geworden.

De gemeente Utrecht zoekt samen met de school en de wijk naar extra ruimte op een andere locatie. Een tijdelijke oplossing biedt de openbare VMBO-school VOLT!. Hier kunnen na de zomervakantie zo’n 200 leerlingen van het Amadeus Lyceum voorlopig terecht.

VOLT! ligt in dezelfde wijk, is ingericht voor voortgezet onderwijs, past bij het onderwijsconcept van het Amadeus Lyceum en heeft de ruimte beschikbaar die het Amadeus nodig heeft.

Daarnaast wordt gezocht naar ruimte in de wijk voor de langere termijn. Hierbij wil men ideeën van wijkbewoners, ouders en leerlingen van de school betrekken.

Na de zomervakantie wordt al snel een bijeenkomst hierover georganiseerd.