Logo Inclusie Woerden Als Woerden inclusie goed wil begeleiden dan moeten daar ook ambtenaren voor worden aangesteld. Dat bleek tijdens een avond over inclusie in de buurt.

Onder inclusie wordt verstaan: ‘het laten deelnemen door achtergestelde groepen aan de samenleving’.

Tijdens een avond over die deelname in de buurt, kwamen onderwerpen aan bod als ‘wat moet er voor jongeren gebeuren’ en ‘eenzaamheid’. De afgelopen weken zijn er in de gemeente Woerden meerdere bijeenkomsten geweest over inclusie rond thema’s als onderwijs, werk en vrije tijd.

Tijdens een conferentie eind maart komen de resultaten van die bijeenkomsten bij elkaar en moet duidelijk worden hoe het nu in de praktijk verder moet.

Foto’s: RPL