Logo Rivier kreeftIn het Maximapark in Leidsche Rijn is rivierkreeft gespot. Deze kreeftsoort kwam 30 jaar geleden nog niet in Nederland voor. Stichting EIS (het kenniscentrum voor insecten en andere…

ongewervelden) en Naturalis onderzoeken het voorkomen van rivierkreeften in Nederland. De afgelopen tien jaar is het aantal soorten invasieve zoetwaterkreeften verdubbeld. Veel van deze kreeften hebben zich bovendien explosief uitgebreid, hierdoor vormen ze inmiddels een opvallend fauna-element in grote delen van ons land. Ze zitten het liefst in stil of langzaam stromend water zoals sloten.