Logo Geld 6Nederlandse huishoudens merken nog weinig van de economische groei in Nederland, dat blijkt uit een onderzoek van de Rabobank en de Universiteit Utrecht. Het onderzoek heeft niet…

alleen de economische situatie van Nederlanders gemeten, maar ook andere factoren die het welzijn bepalen, zoals werkgelegenheid, baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, huisvesting, veiligheid, politieke participatie en geluk. Dit wordt de Brede Welvaartsindicator (BW) genoemd.

Uit deze indicator blijkt onder andere dat het besteedbaar inkomen van huishoudens in de afgelopen twaalf jaar nauwelijks is toegenomen en ook zijn mensen ondanks de economische groei wat minder tevreden over hun leven dan twaalf jaar geleden.

Om welvaart te meten werd tot nu toe vaak het concept bruto binnenlands product (BBP) gebruikt, maar dit geeft  echter een eenzijdig beeld, omdat welvaart zich niet alleen laat uitdrukken in de financiĆ«le situatie van Nederlanders.