Logo StraatmakerNa de zomervakantie wordt in Utrecht een begin gemaakt met de vernieuwing van de Amsterdamsestraatweg. De ideeën hiervoor zijn bedacht door bewoners,… ondernemers en deskundigen.  Zij mochten de afgelopen maanden meedenken over de plannen. De wensen die naar voren kwamen waren o.a.: een straat met rustig verkeer (max. 30 km per uur), meer ruimte voor fietsers en voetgangers, en pleinen met terrassen, bankjes en bomen. Al deze ideeën komen terug in de plannen voor de nieuwe inrichting van de straat. Als eerste wordt gestart met de voorbereiding en uitvoering van de eerste twee nieuwe pleinen.