Logo Nederlandse Zorgautoriteit NZaDe Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vindt dat Persoonsvolgende zorg de norm moet worden in de langdurige zorg. ANBO is blij met deze stap. Om cliënten in de langdurige zorg meer…

keuze en zeggenschap te geven, is onder staatssecretaris Martin van Rijn al gestart met persoonsvolgende bekostiging. Dit houdt in dat mensen die een zorgindicatie krijgen onder de wet langdurige zorg, meer vrijheid hebben om de zorg af te nemen bij de zorgorganisatie van hun eigen keuze en meer zeggenschap krijgen over de geleverde zorg en de diensten. Het geld volgt de keuze van de cliënt.

Twee experimenten zijn gestart om in de praktijk te kijken hoe dit gaat: in Zuid-Limburg en in Rotterdam. In dit traject kunnen cliënten meer zelf kiezen, maar bovendien krijgen cliënten tijdens het experiment meer onafhankelijke en actieve ondersteuning bij het vormgeven van hun behoeften.