Logo ANBO 2Ouderenbond ANBO uit Woerden roept het kabinet op om De meevaller van 2 miljard euro voor volgend jaar, in te zetten om de koopkracht van gepensioneerden met een…

middeninkomen en/of hoge zorgkosten, te repareren.

Liane den Haan van de ouderenbond zegt dat er al sinds 2008 inkomen is ingeleverd en dat de rek er nu echt uit is. Als mogelijke aanpak noemt Den Haan het verlagen van het verplicht eigen risico of de eigen bijdrage voor de langdurige zorg. Al langere tijd klinkt vanuit het Woerdense hoofdkantoor van de ANBO de roep om iets aan de koopkrachtpositie van ouderen te doen. De ouderenbond startte dit jaar de campagne ‘Stop het Koopkrachtverlies Gepensioneerden’. Staatssecretaris Klijnsma nam daarvoor deel aan het pensioenspreekuur. Zij is ook mee is geweest op huiskamerbezoek bij gepensioneerden die financieel in de knel zitten.